Activități

ACTIVITATEA 1. SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE NOI ÎNTREPRINDERI SOCIALE

Activitatea 1.1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului Luna Decembrie 2021 – Luna Aprilie 2022

Activitatea 1.2. Selectarea grupului ținta ceva participa la acțiunile de sprijin organizate

Decembrie 2021 – Luna Aprilie 2022

Activitatea 1.3. Derularea programelor de formare antreprenorială  Mai 2022-Iunie 2022

Activitatea 1.4. Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale – dezvoltarea competentelor digitale si creșterea preocupării pentru includerea Temelor Secundare în planul de dezvoltare a unei afaceri. Iulie 2022-August 2022

Activitatea 1.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului Septembrie 2022

Activitatea 1.6 Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri. Octombrie 2022- Noiembrie 2022

Activitatea 1.7. Asigurarea înființării si demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului. Decembrie 2022

ACTIVITATEA 2. IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI SI MONITORIZAREA FUNCȚIONARII ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE

Activitatea 2.1. Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului. Ianuarie  2022-Decembrie 2023

Activitatea 2.2. Monitorizarea funcționării si dezvoltării entităților de economie socială finanțate Ianuarie  2022-Decembrie 2023

Activitate: ACTIVITATEA 3. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Activitatea 3.1. Management – Coordonare.  Decembrie 2021-Decembrie 2023

Activitatea 3.2. Monitorizare și Sustenabilitate Decembrie 2021-Decembrie 2023

Activitatea 3.3. Protecția datelor cu caracter personal Decembrie 2021-Decembrie 2023

Activitate: ACTIVITATEA 4. ACTIVITATI INDIRECTE. PROMOVARE ȘI PUBLICITATE

Activitatea 4.1. Activități indirecte. Promovare și publicitate. Decembrie 2021-Decembrie 2023